25 januari 2015

Tabata byter starttid!

Ulrika meddelar att Tabata nu byter starttid till 19.00 istället!

Tabata är högintensiv träning under kort tid och ett mycket bra
komplement till Skivstång & Yoga för den som vill träna "allt" :-)

(Detta pass är dock inte i SUIF´s egen regi så prata med Ulrika 
 om vad som gäller här, kostnad etc).


Inga kommentarer: