Betalning & faktura

Våren 2016
  
4 alternativ till betalning finns:
(För att minska administration så föredrar vi alt 1 el 2 tack snälla)

                           1. Bankgiro 787-6097 (ange pass & namn)
                            2. Swish 1230428441
                           3. Kontant på plats
                           4. Begär faktura
Du kan alltid få ett kvitto men se gärna till att komma till klasserna i tid om du vet med dig att du inte betalat eller vill ha ett skrivet kvitto/faktura.
Vi kommer löpande att kolla upp vilka som betalat in sin terminsavgift/faktura.
(Minns att all verksamhet är idéell och vi håller låga priser så att alla kan delta).

Terminskort skrivs endast ut på begäran. Med detta kort kan du träna gratis på andra Gymmix anläggningar. Du visar bara upp kortet. 


1 pass/vecka (Förvalt) 600kr
2 pass/vecka (Förvalt) 800kr
3 eller fler pass/vecka  900kr

(Du som tränar hos oss är försäkrad hos oss förutsatt att du betalar avgiften).


UNGDOMSPRISER
1 pass/vecka (Förvalt) 500kr
2 pass/vecka (Förvalt) 700kr
3 eller fler pass/vecka  800kr